Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prírodné pomery

Obec Tŕnie sa nachádza v Kremnických vrchoch, ktoré sú sopečného pôvodu. Z hornín prevládajú pyroklastiká andezitov, čo sú spevnený vyvrhnutý sopečný prach, piesok a kamene. Ojedinele, najmä v okolí dediny sa vyskytujú skalné horniny andezity. Nadmorská výška sa pohybuje od 386 m v údolí Breznického potoka do 730 m v severnom cípe katastra.

Mnohé kopce a vrcholy v katastri sú odlesnené a využívané ako lúky a pasienky. Tieto poskytujú nádherné vyhliadky do širokého okolia. Snáď najkrajší je pohľad z hrebeňa s názvom Piesky. Na vrchole pri ceste sa nachádza drevený kríž a od tohto miesta vidíme takmer celý kataster Železnej Breznice smerom na západ a smerom na východ je chotár Tŕnia Turovej a ďalej Zvolen, Sliač a ďalšie. Na vyvýšenom mieste nad obcou čnie starobylý a monumentálny kostol. Túto nádhernú stavbu dopĺňajú košaté lipy, ktoré majú údajne 100-200 rokov. Ich výška je okolo 14-17 m a najmohutnejšia z nich má obvod 340 cm.

Z prírodných zvlášností si zaslúži pozornosť malá jaskyňa vo Farskom jarku, ktorá v začiatkoch osídlenia chotára poskytovala prístrešie tunajším obyvateľom. Pre jej ťažkú prístupnosť ju nebolo možné dôkladne preskúmať, ale isto skrýva veľa tajomstiev. V skalnej dolinke, ktorá vyusťuje pri severnom okraji obce sa nachádza vodopád (vysoký asi 12 metrov), ktorého miestny názov je „Padalo“. Jeho podklad tvorí andezitové podložie. Tečie tu veľmi čistá voda. Zo živočíchov je pozoruhodný jeleň (mimoriadnch kvalít), srnec a diviak. V minulosti tu bolo veľa zajacov a vyskytli sa i medvede. Okrem uvedených živočíšnych druhov sa vyskutuje aj salamandra škvrnitá, tesárik čierny, zriedkavo užovka stromová. Z vtákov je pozoruhodný hlucháň obyčajný, myšiak hôrny, výr skalný a sova obyčajná

(Kuka, Rajecký, 1992).


 
ÚvodÚvodná stránka