Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Tŕnie, na ktorý sa sťahuje prípad osobitného zreteľaVytlačiť
 

Obec Tŕnie zverejňuje zámer predať obecný  nehnuteľný majetok, a to: parcelu č. KN-C 196 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 17 m2, zapísaný na LV 208,  na základe osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v k.ú. Tŕnie, za dohodnutú cenu 5 €/m2.

Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti má byť:

JUDr. Drahomír Ivan, J. Kozáčeka 14, 960 01 Zvolen

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Obec Tŕnie uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa  na predmetnú nehnuteľnosť z dôvodu, že sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku. Na pozemku je postavená stavba – garáž, ktorú vlastní kupujúci.  Kupujúci nie je fyzickou osobou podľa  § 9a, ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

Obec Tŕnie zverejňuje zámer predať obecný  nehnuteľný majetok, a to: parcelu č. KN-C 157 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 26 m2, zapísaný na LV 1,   na základe osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v k.ú. Tŕnie, za dohodnutú cenu 5 €/m2.

Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti má byť:

Július Murín, Tŕnie 117, 962 34 Tŕnie

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Obec Tŕnie uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa  na predmetnú nehnuteľnosť z dôvodu, že sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku. Na pozemku je postavená stavba – garáž, ktorú vlastní kupujúci.  Kupujúci nie je fyzickou osobou podľa  § 9a, ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

Obec Tŕnie zverejňuje zámer predať obecný  nehnuteľný majetok, a to: parcelu č. KN-C 158 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 26 m2, zapísaný na LV 1,   na základe osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v k.ú. Tŕnie, za dohodnutú cenu 5 €/m2.

Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti má byť:

Mgr. Peter Drozd, Tulská 2238/13, 960 01 Zvolen

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Obec Tŕnie uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa  na predmetnú nehnuteľnosť z dôvodu, že sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku. Na pozemku je postavená stavba – garáž, ktorú vlastní kupujúci.  Kupujúci nie je fyzickou osobou podľa  § 9a, ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

Obec Tŕnie zverejňuje zámer predať obecný  nehnuteľný majetok, a to: parcelu č. KN-C 159 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 26 m2, zapísaný na LV 1,   na základe osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v k.ú. Tŕnie, za dohodnutú cenu 5 €/m2.

Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti má byť:

Oľga Valentýniová,  Tŕnie 114, 962 34 Tŕnie

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Obec Tŕnie uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa  na predmetnú nehnuteľnosť z dôvodu, že sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku. Na pozemku je postavená stavba – garáž, ktorú vlastní kupujúci.  Kupujúci nie je fyzickou osobou podľa  § 9a, ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

Obec Tŕnie zverejňuje zámer predať obecný  nehnuteľný majetok, a to: parcelu č. KN-C 159 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 26 m2, zapísaný na LV 1,   na základe osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v k.ú. Tŕnie, za dohodnutú cenu 5 €/m2.

Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti má byť:

Pauko Branislav  Kašova Lehôtka 30, 962 34 Tŕnie

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Obec Tŕnie uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa  na predmetnú nehnuteľnosť z dôvodu, že sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku. Na pozemku je postavená stavba – garáž, ktorú vlastní kupujúci.  Kupujúci nie je fyzickou osobou podľa  § 9a, ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.


 
 
ÚvodÚvodná stránka