Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer zameniť nehnuteľnosť majetku obce TŕnieVytlačiť
 

Zverejnenie zámeru a  podmienok  zámeny majetku obce

V súlade s ustanovením  § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  Obec Tŕnie zverejňuje zámenu majetku .

Predmet zámeny:

Predmetom  zámeny je pozemok v katastrálnom území Kašova Lehôtka medzi Obcou Tŕnie, Tŕnie 97, 962 34 a  Mikulová Mária r. Štulajterová, Gen. Svobodu 182, Budča 962 33, Kmeťová Jaroslava r. Mikulová, Železná Breznica 163, Železná Breznica, PSČ 962 34, Mikula Branislav r. Mikula, Generála Ludvika Svobodu 182/5, Budča, PSČ 962 33

parc. č. E – KN  doterajší stav 280/4 trvalý trávnatý porast, 840 m2, zapísaný na LV 183 vlastník  a  Mikulová Mária r. Štulajterová, Gen. Svobodu 182, Budča 962 33, Kmeťová Jaroslava r. Mikulová, Železná Breznica 163, Železná Breznica, PSČ 962 34, Mikula Branislav r. Mikula, Generála Ludvika Svobodu 182/5, Budča, PSČ 962 33

parc. č. E – KN  doterajší stav 284/1 orná pôda, 20 m2, zapísaný na LV 193 vlastník   Obec Tŕnie, Tŕnie 97, 962 34 Tŕnie

parc. č. E – KN  285 trvalý trávnatý porast , časť 341 m2, zapísaný na LV 193 vlastník   Obec Tŕnie, Tŕnie 97, 962 34 Tŕnie

 

 Zámer  predmetnej zámeny nehnuteľnosti je zverejnený:

- na úradnej tabuli obce  Tŕnie odo dňa  30 .7. 2019

- na internetovej stránke  úradná tabula www.trnie.sk dňa  30.7 2019


 
 
ÚvodÚvodná stránka