Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

OZNAM PRE STRAVNÍKOVVytlačiť
 

Od 01.09.2019 sa zvyšuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov pre dospelých stravníkov a zákonných zástupcov detí v MŠ na základe VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Tŕnie, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 10.07.2019 uznesením č. 33/2019 OZ.

Cena obeda pre dospelých stravníkov bude 2,20 €.

 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa sa stanovuje ako súčet nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a režijných nákladov nasledovne:

 

Materská škola Tŕnie

Desiata

Obed

Olovrant

Režijné náklady na školský rok

Cena bez režijných nákladov

Cena obeda spolu

Náklady na nákup potravín

Stravníci od 2 - 6 rokov

2. pásmo

0,36

0,85

0,24

0,10

1,45

1,55

 

 
 
ÚvodÚvodná stránka