Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nakladanie s odpadmiVytlačiť
 

Na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva Vám oznamujeme, že veľkoobjemové kontajnery na území obce budú umiestňované dvakrát v roku – jarný a jesenný zber veľkoobjemového odpadu. Preto upozorňujeme občanov, že

  • ukladanie odpadu na obvyklé miesta, kde boli umiestnené veľkoobjemové kontajnery je zakázané a pokutovateľné,
  • každý vlastník rodinného domu je povinný vlastniť odpadovú nádobu, do ktorej umiestňuje komunálny odpad a ten je každé dva týždne vyvážaný, taktiež môžete využiť možnosť vyložiť odpad vo vreciach k odpadovým nádobám v deň zberu a ten bude vyvezený.

 

Separovanie v našej Obci Tŕnie je pomerne zaužívané, ale stále máme rezervy v:

          1. Kvalite triedenia odpadu

          2. Dodržiavaní množstva odpadu v zberných nádobách aj mimo nich

          3. Kompostovaní - biologický rozložiteľný odpad - odpad zo záhrad

 

Zmesový komunálny odpad:

         

Rodinný dom: jedna nádoba + vrece ak nepostačuje nádoba.

Separovaný odpad:

Uskutočňuje sa podľa harmonogramu zberu odpadu v roku 2018

Jedenkrát do mesiaca -sklo, dvakrát do mesiaca - papier, plasty, raz za štrťrok - kovy.

V obci sa nachádzajú zberné nádoby:

Pri Kultúrnom dome: sa nachádzajú zberné nádoby na: plasty, papier, sklo, kovy a jedlé oleje a tuky.

Pri parku:  sa nachádzajú zberné nádoby na: plasty, papier, sklo .

Pri obchode: sa nachádzajú zberné nádoby na: plasty, papier, sklo, obnosené šatstvo.

V novej ulici: sa nachádzajú zberné nádoby na: plasty, papier, sklo.

Na brôdku: sa nachádzajú zberné nádoby na: plasty, papier, sklo .

V osade Budička: sa nachádzajú zberné nádoby na: plasty, papier, sklo .

V osade Kašova Lehôtka: sa nachádzajú zberné nádoby na: plasty, papier, sklo .

Veľkoobjemový kontajner:

Vývoz veľkoobjemových kontajnerov sa uskutočňuje dva krát do roka (na jar a jeseň). Počet kontajnerov je 6.

Umiestnené sú Pri obchode, pri Kultúrnom dome, pri garážach, pri vodovodnej nádrži, v osade Budička smer Hrabiny a v osade Kašova Lehôtka smer doliny. Patrí sem odpad, ktorý pre svoj objem alebo rozmery nemôže byť uložený do zberových nádob pri dome.

Elektroodpad a nebezpečný odpad: uskutočňuje sa dvakrát ročne a vyhlasuje sa rozhlasom.

Kovy: 1 kontajner sa nachádza pri Kultúrnom dome.

Šatstvo: 2 kontajnery sa nachádzajú pri obchode.

Biologicky rozložiteľný odpad: súkromné kompostovisko.

Stavebný odpad: občan je povinný zabezpečiť kontajner ( ak si ho nevie zabezpečiť alebo nemôže, zabezpečí ho obec na náklady stavebníka).

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka