Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie zámeru a podmienok priameho predaja majetku obceVytlačiť
 

 Zverejnenie zámeru a  podmienok priameho predaja majetku obce

V súlade s ustanovením  § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  Obec Tŕnie zverejňuje predaj majetku priamym predajom.

Predmet predaja: Predmetom priameho predaja je pozemok v katastrálnom území Kašova Lehôtka:

parc. č. C – KN  86/1 trvalo trávnatý porast o výmere 848 m2,  zapísaný na  LV č.193   

parc. č. C – KN  85/2 trvalo trávnatý porast o výmere 508 m2,  zapísaný na  LV č.193   

parc. č. C – KN  85/3 trvalo trávnatý porast o výmere 428 m2,  zapísaný na  LV č.193   

parc. č. C – KN  83/3 trvalo trávnatý porast o výmere 596 m2,  zapísaný na  LV č.193   

parc. č. C – KN  83/2 trvalo trávnatý porast o výmere 619 m2,  zapísaný na  LV č.193   

Minimálna cena za predaj pozemku je 20 € m2.   

Lehota na doručenie cenových ponúk  záujemcov je do 18. 02. 2019 do 15.00 hod. na Obecný úrad Tŕnie 97, 962 34 Tŕnie, IČO: 00 320 331. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada. Schválenie vybratých cenových ponúk sa uskutoční na rokovaní obecného zastupiteľstva najneskôr 1 mesiac od ukončenia zverejneného zámeru a podmienok predaja majetku obce.

Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:

- na úradnej tabuli obce  Tŕnie odo dňa  29.01. 2019

- na internetovej stránke  www.trnie.sk dňa 29.01. 2019

- na elektronickej úradnej tabuli na slovensko.sk dňa 29.01. 2019


 
 
ÚvodÚvodná stránka