Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Odpady

Odpady

Harmonogram odpadu Júl - December 2019Vytlačiť
 


 
 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Tŕnie za rok 2018Vytlačiť
 


 
 

ZOŠLIAPOVANIE ODPADUVytlačiť
 

 

 

Prevážame vzduch.

Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.

Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy polystyrénu často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z polovice naplneného – už viac nevpraceme.  

To isté sa deje aj v prípade prineseného, doma vytriedeného, papiera a zbavovania sa napríklad škatúľ od obuvi, elektrospotrebičov, nábytku a podobne.

Ak nezačneme za susedov ich odpad upravovať, teda zo smetnej nádoby vyberať, fľaše alebo škatule zošliapavať, aby nezaberali veľa vzduchu, polystyrén lámať a podobne, neraz to skončí tak, že položíme naše poctivo vytriedené odpady vedľa kontajnera alebo ich vhodíme do nádob so zmiešaným komunálnym odpadom. Hrabať sa medzi odpadom nie je komfortné, ani hygienické.

Výsledkom je, že šomreme na neporiadok okolo odpadových nádob a upokojí nás, až keď problém „vyriešia“ zberové spoločnosti častejšími návštevami. Ale častejšie odvážanie poloprázdnych, vzduchom naplnených, kontajnerov je nielen časovo náročnejšie, ale i ekonomicky neefektívne.

Riešenie?

Fľaše zošliapnuť, škatule rozobrať, veľké časti (polystyrén) zmenšiť a až potom... šup do kontajnera! 

 

 

zosliapavanie_FINAL3.jpg


 
 

AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ ODPADVytlačiť
 

Vážený občan,

naša obec každoročne zaplatí za odvoz a uloženie komunálneho odpadu cca 8 500 €. Za obdobie 10 rokov za komunálny odpad zaplatíme teda z nášho obecného rozpočtu 85 000 €. Je veľa vecí, ktoré potrebujeme v obci vylepšiť a tieto financie by do budúcna mohli smerovať práve tam. Pomôžme si teda a znížme náklady za odvoz odpadu tým, že sa zapojíme do separovania odpadu.

FAREBNÁ ABECEDA TRIEDENIA ODPADU

Do žltého kontajnera a žletého vreca na plasty patria:   PET fľaše, plastové obaly z potravín, kozmetiky a čistiacich prípravkov, fólie, vrecká,  igelitové tašky, vedrá, obaly z CD či prepravky z fliaš. Pred vyhodením je vhodné ich jemne vypláchnuť a ich objem zmenšiť na minimum /zošliapnuť/. Do žltej nádoby môžete pokojne hodiť aj polystyrén (nie znečistený) .

Nepatria sem: pneumatiky, hrubo znečistené plasty z mastných olejov či pást, nebezpečných látok, zeminy a farieb.

Žlté vrecia boli doručené do každej domácnosti nové. Slúžia na triedenie odpadu - plasty.  V deň vrecovaného zberu plastov vrece vyložte na viditeľné miesto pred dom. Pacovníci zberovej spoločnosti vrecia vyprázdnia a vrátia späť.

Do modrého kontajnera na papier patria:  papierové obaly, noviny, časopisy, knihy bez pevnej väzby, zošity, listy, kancelársky papier, lepenku, krabice, kartóny, katalógy, letáky, plagáty, obálky, pohľadnice, ba aj krepový papier.

Nepatria sem: nápojové kartóny, silne znečistený či mastný papier, papier s hliníkovou fóliou, voskovaný papier, obaly na mrazené potraviny, škatuľky z cigariet, kopírovací papier, termopapier a mokrý papier.

 

Do zeleného kontajnera na sklo patria:  sklenené nádoby, obaly , fľaše, poháre, fľaštičky z kozmetiky či liekov, sklenené črepy, okenné sklo bez rámov a aj sklo z okuliarov.

Nepatria sem: zrkadlá, pozlátené a pokovované sklo, žiarovky a žiarivky, drôtené sklo, autosklo, technické sklo, sklo s obsahom chemických látok, TV obrazovky a monitory, porcelán, keramika, dymové sklo a ani plastové štuplíky a korky zo sklenených fliaš.

 

Do červeného kontajnera na kovy patria:   plechovky, konzervy, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), alobal, či starý kovový riad, tetrapaky (viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod.)

Nepatria sem: kovové obaly obsahujúce zvyšky nápojov a potravín, tuby z krémov a pást, chemicky znečistené kovy, mäkké vrecká z kávy a instantných polievok.

V našej obci nájdeme na Budičke, Kašovej Lehôtke, v časti Brôdok, nová ulica, pod parkom a pri obchode tieto kontajnery: sklo, papier, plasty, kovy.

Pred obecným úradom nájdeme sklo, papier, plasty, kovy  +  kontajner na jedlé oleje a tuky.

 

 


 
 

Nakladanie s odpadmiVytlačiť
 

Na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva Vám oznamujeme, že veľkoobjemové kontajnery na území obce budú umiestňované dvakrát v roku – jarný a jesenný zber veľkoobjemového odpadu. Preto upozorňujeme občanov, že

  • ukladanie odpadu na obvyklé miesta, kde boli umiestnené veľkoobjemové kontajnery je zakázané a pokutovateľné,
  • každý vlastník rodinného domu je povinný vlastniť odpadovú nádobu, do ktorej umiestňuje komunálny odpad a ten je každé dva týždne vyvážaný, taktiež môžete využiť možnosť vyložiť odpad vo vreciach k odpadovým nádobám v deň zberu a ten bude vyvezený.

 

Separovanie v našej Obci Tŕnie je pomerne zaužívané, ale stále máme rezervy v:

          1. Kvalite triedenia odpadu

          2. Dodržiavaní množstva odpadu v zberných nádobách aj mimo nich

          3. Kompostovaní - biologický rozložiteľný odpad - odpad zo záhrad

 

Zmesový komunálny odpad:

         

Rodinný dom: jedna nádoba + vrece ak nepostačuje nádoba.

Separovaný odpad:

Uskutočňuje sa podľa harmonogramu zberu odpadu v roku 2018

Jedenkrát do mesiaca -sklo, dvakrát do mesiaca - papier, plasty, raz za štrťrok - kovy.

V obci sa nachádzajú zberné nádoby:

Pri Kultúrnom dome: sa nachádzajú zberné nádoby na: plasty, papier, sklo, kovy a jedlé oleje a tuky.

Pri parku:  sa nachádzajú zberné nádoby na: plasty, papier, sklo .

Pri obchode: sa nachádzajú zberné nádoby na: plasty, papier, sklo, obnosené šatstvo.

V novej ulici: sa nachádzajú zberné nádoby na: plasty, papier, sklo.

Na brôdku: sa nachádzajú zberné nádoby na: plasty, papier, sklo .

V osade Budička: sa nachádzajú zberné nádoby na: plasty, papier, sklo .

V osade Kašova Lehôtka: sa nachádzajú zberné nádoby na: plasty, papier, sklo .

Veľkoobjemový kontajner:

Vývoz veľkoobjemových kontajnerov sa uskutočňuje dva krát do roka (na jar a jeseň). Počet kontajnerov je 6.

Umiestnené sú Pri obchode, pri Kultúrnom dome, pri garážach, pri vodovodnej nádrži, v osade Budička smer Hrabiny a v osade Kašova Lehôtka smer doliny. Patrí sem odpad, ktorý pre svoj objem alebo rozmery nemôže byť uložený do zberových nádob pri dome.

Elektroodpad a nebezpečný odpad: uskutočňuje sa dvakrát ročne a vyhlasuje sa rozhlasom.

Kovy: 1 kontajner sa nachádza pri Kultúrnom dome.

Šatstvo: 2 kontajnery sa nachádzajú pri obchode.

Biologicky rozložiteľný odpad: súkromné kompostovisko.

Stavebný odpad: občan je povinný zabezpečiť kontajner ( ak si ho nevie zabezpečiť alebo nemôže, zabezpečí ho obec na náklady stavebníka).

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka