Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Historické pamiatky

 1. Drevená zvonica – Kašová Lehôtka – ľudové staviteľstvo
  Zvonica je umiestnená v strede obce na malom námestí. Vstup je na SV strane od bočnej miestnej komunikácie kovovými schodmi. Objekt má podmurovku vysokú 80 cm. Steny zvonice sú drevené. Drevená časť je vysoká 4 m. Na všetkých stranách má po 2 zvukové otvory s jednoduchou plochou strieškou. Strecha ihlanovitá, pokrytá plechom ukončená kovovým krížom. Konštrukcia je trámová, zvonenie zo zeme. Má dva zvony, jeden z r. 1667 a druhý zo zač. 20. storočia.
 2.  Zvonica drevená – Tŕnie časť Hrabiny – nehnuteľná kultúrna pamiatka
  Umiestnená uprostred zelene. Je to drevený osemuholník postavený na ôsmich štvrť oblúkových podperách. Má štyri polkruhovo ukončené zvukové okná. Stabilitu udržujú štyri hranaté podpory. Bez rebríka je nedostupná. V interiéry je zvon. Zastrešená plechovou prilbicou s deveným krížom.
 3. Kostol sv. Martina – Tŕnie – Gotický kostol
  V roku 1696 renesančná úprava, v r. 1725 zbarokizovaný a pristavaná veža. V r. 1936 rozšírený. Z pôvodnej gotickej stavby je zachovaná gotická krížová klenba v sakrystii, výklenkové ostfórium a bohato profilovaný gotický portál na južnej strane. Výmaľba z roku 1936 od J. Jelínka. Vnútorné zariadenie v historizujúcom slohu je z 1. tretiny 20. storočia a moderné z roku 1936. Trniansky kostol pochádza z roku 1332. Bol postavený v gotickom slohu a zasvätený sv. Martinovi, ktorého má dedina v obecnom erbe. Okúsil obdobie kuruckých povstaní, náboženských nepokojov, obdobie reformácie a neskôr rekatolizácie. Počas I. svetovej vojny zrevirovali pre vojnové účely dva zvony a nechali len jeden.
 4. Ľudový dom – s hospodárskou časťou Kašova Lehôtka – ľudové staviteľstvo
  Objekt stojí na konci jednej z miestnych komunikácii na svahu, ktorý vyrovnáva vysoká podmurovka s verandou na strane do domu. Na čelnej fasáde sú dvojité šesť tabuľkové okná. Na bočnej nové, nečlenené. Strecha sedlová so štítom z dosák, krytina azbestocementová. Pôvodne troj-priestorový objekt je viackrát upravovaný. Stropy v izbách sú trámové, podlahy drevené. Vykurovanie je tuhým palivom a elektricky. Omietky v interiéry nové, náter vápenný biely. Využitie rekreačné.
 5. Ľudový dom – Kašova Lehôtka – ľudová stavba
  Štítová strana je otočená k vnútornej komunikácii. Vchod je z bočnej juhovýchodnej strany. Objekt je podpivničený podmurovkou. Čelná fasáda je dvoj-osá na čelnej strane sú 4 okná. Pôvodná dispozícia je po úpravách zmenená. Vchod do pivnice je na štítvej strane. Strecha valbová, azbestocementová. Hospodárske objekty sa nezachovali. Je to typ domu malého roľníka. Využitie rekreačné.
 6.  Ľudový dom – s hospodárskou časťou Kašova Lehôtka – ľudová stavba
  Stojí blízko námestia, fasáda je dvoj-osá, šambrány okolo okien. Vstup je z bočnej strany. Dispozícia je zmenená, v prednej izbe je pôvodný trámový strop. Objekt má podmurovku a je čiastočne podpivničený. Strecha valbová, krytina tvrdá. Veľmi nevhodne pôsobia plechové hrebene strechy. Vo dvore sa nachádza dreváreň, ktorá má nevhodné latkové obloženie. Využívanie na rekreačné účely.
 7. Ľudový dom – s hospodárskou časťou Kašová Lehôtka – ľudová stavba
  Stojí oproti zvonici, je podpivničený. Úpravami má zmenenú dispozíciu. Podlahy sú drevené, v zadnej časti betónové. Stropy v prednej časti sú trámové, datované r. 1905. Strecha valbová, krytina pálená. Omietky sú hladké. Využíva sa na rekreačné účely.

 
ÚvodÚvodná stránka