Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dotácie v obci 2019

„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2018 “

Scan1.JPG

Projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore Úradu vlády Slovenskej republiky.

Vybudovalo sa moderné a bezpečné detské ihrisko pre potreby Materskej školy z dôvodu nevyhovujúceho a opotrebovaného zariadenia ako aj pre  detí z obce a okolia.

Zvýšila sa  dostupnosť detského ihriska pre aktívnejšie využitie voľného času detí.  Detské ihrisko je umiestnené v areáli materskej školy v blízkosti Kultúrneho domu, v ktorom sa nachádza obecný úrad.   

Termín realizácie projektu: Marec 2019

Dátum sprístupnenia ihriska pre verejnosť   1. mája 2019

Miesto realizácie: Obec Tŕnie, areál Materskej školy Tŕnie 97.

Popis priebehu realizácie projektu: Úvodné prípravné práce a oboznámenie sa s projektom prebehlo rýchlo. Začali sme intenzívne pracovať na príprave súťažných podkladov v spolupráci s odborne spôsobilými osobami. Verejné obstarávanie bolo ukončené dňa 9.1.2019. Kompletná dokumentácia sa poslala  na Úrad vlády Slovenskej republiky. Po schválení sa výsledky oznámili účastníkom verejného obstarávania.

Na základe vyhodnotenia ponúk v zadaní zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, bola prijatá predložená ponuka s uchádzačom a následne uzavretá zmluva dňa 25.02.2019.   

Realizácia projektu začala v marci. Pozostávala s výkopových prác, úpravy povrchu ihriska, namontovanie a osadenie jednotlivých  prvkov.

Záverečná fáza pozostávala z vypracovania  prevádzkového poriadku a odovzdania detského ihriska do užívania.

Dodržanie minimálnych technických požiadaviek podľa charakteristiky programu:

Detské prvky sú certifikované podľa normy STN EN 1176, dopadová plocha spĺňa normu STN EN 1177.

V rámci dotácie boli osadené: Vahadlová hojdačka, Pružinová hojdačka štvorlístok, Kombinovaná dvojhojdačka, Lanový chodník, Kladina na reťazi, Lavička bez operadla, Pieskovisko so sedením, vyrobené s odkôrneného a brúseného agátového dreva. Ošetrené povrchovým ekologickým olejovým náterom.

Športový a spoločenský význam a prínos projektu:

Športové a pohybové aktivity sú pre deti najvhodnejšou náplňou trávenia voľného času, ktorá formuje pozitívne vôľové a osobnostné vlastnosti, ktoré chránia najmä deti pred negatívnymi javmi. Pozitívne návyky vykonávania pravidelnej športovej činnosti u detí pretrvávajú s pravidla aj v ďalšom období a majú pozitívny vplyv na človeka počas celého života.  Vytvorili sa nové, atraktívnejšie podmienky pre rozvoj pohybových aktivít detí, spoločné trávenie voľného času, zbližovanie generácií formou hier a športových aktivít.  


 

Dotácia Dobrovoľná požiarna ochrana SR

 

Poskytovateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Účel: Dobrovoľný hasičský zbor obce

Suma: 1400 €

Spoluúčasť: minimálne 5 %

Použitie: zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO.


 
ÚvodÚvodná stránka