Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie zámeru a podmienok zámeny majetku obceVytlačiť
 

 Zverejnenie zámeru a  podmienok  zámeny majetku obce

V súlade s ustanovením  § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  Obec Tŕnie zverejňuje zámenu majetku .

Predmet zámeny:

Predmetom  zámeny je pozemok v katastrálnom území Kašova Lehôtka medzi Obcou Tŕnie, Tŕnie 97, 962 34 a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Tŕnie, 962 34

parc. č. E – KN  63 trvalý trávnatý porast, 1273 m2, zapísaný na LV 193 vlastník obec Tŕnie

parc. č. E – KN  1173/1 trvalý trávnatý porast, 1026 m2, zapísaný na LV 226 vlastník  Rímskokatolícka cirkev, farnosť Tŕnie, 962 34

 Zámer  predmetnej zámeny nehnuteľnosti je zverejnený:

- na úradnej tabuli obce  Tŕnie odo dňa  7.2. 2019

- na internetovej stránke  www.trnie.sk dňa 7.2. 2019

- na elektronickej úradnej tabuli na slovensko.sk dňa 7.2. 2019


 
 
ÚvodÚvodná stránka