Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie zámeru a podmienok priameho predaja majetku obceVytlačiť
 

Zverejnenie zámeru a  podmienok priameho predaja majetku obce

V súlade s ustanovením  § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  Obec Tŕnie zverejňuje predaj majetku priamym predajom.

Predmet predaja: Predmetom priameho predaja je pozemok v katastrálnom území Kašova Lehôtka:

parc. č. C – KN 91/2 trvalo trávnatý porast o výmere 840 m2,  zapísaný na  LV č.193   

parc. č. C – KN 91/3 trvalo trávnatý porast o výmere 840 m2,  zapísaný na  LV č.193   

parc. č. C – KN 91/4 trvalo trávnatý porast o výmere 840 m2,  zapísaný na  LV č.193   

parc. č. C – KN 91/5 trvalo trávnatý porast o výmere 839 m2,  zapísaný na  LV č.193   

parc. č. C – KN 91/6 trvalo trávnatý porast o výmere 818 m2,  zapísaný na  LV č.193    

parc. č. C – KN 91/7 trvalo trávnatý porast o výmere 1015 m2,  zapísaný na  LV č.193   

Minimálna cena za predaj pozemku je 10 € m2.   

Lehota na doručenie cenových ponúk  záujemcov je do 30. 05. 2018 do 12.00 hod. na Obecný úrad Tŕnie 97, 962 34 Tŕnie, IČO: 00 320 331. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada. Schválenie vybratých cenových ponúk sa uskutoční na rokovaní obecného zastupiteľstva najneskôr 1 mesiac od ukončenia zverejneného zámeru a podmienok predaja majetku obce.

Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:

- na úradnej tabuli obce  Tŕnie odo dňa  14.05. 2018

- na internetovej stránke  www.trnie.sk dňa 14.05. 2018

- na elektronickej úradnej tabuli na slovensko.sk dňa 14.05. 2018

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka