Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZBER ELEKTRO-ODPADU A NEBEZPEČNÉHO ODPADU V OBCI TŔNIE, ktorý sa uskutoční 26. október 2018, t.j. piatok od 8:00 hod. . Prosíme občanov, aby odpad umiestnili pred svoj dom ! Vytlačiť
 

Zbiera sa:

Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

15 01 10 - Prázdne nádoby od farieb, motorových olejov, riedidiel, čistiacich prostriedkov  označených oranžovým štvorčekom s čiernym krížikom = nebezpečný odpad

Absorbenty a filtračné materiály

15 02 02- Handry znečistené od farieb, motorového oleja, Vapex znečistený od zhromaždené v nádobe na tento odpad (vreci)

Olejové filtre

16 01 07- Použité olejové filtre  z osobných vozidiel od obyvateľov obce

Brzdové kvapaliny

16 01 13- Brzdové kvapaliny z motorových vozidiel v uzatvorených nádobách, aby nedošlo k rozliatiu odpadu

Nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky

16 01 14-Nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky z motorových vozidiel v uzatvorených nádobách, aby nedošlo k rozliatiu odpadu

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

20 01 21-Žiarivky  zabalené v papierových obaloch, aby nedošlo k ich poškodeniu

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

20 01 23-Chladničky, mrazničky, mraziace boxy (chladničky, mrazničky)

Jedlé oleje a tuky

20 01 25- Použitý olej z fritéz, vyprážania bez zvyškov jedál (hranoliek,....) v uzatvorených PET fľašiach, aby nedošlo k rozliatiu odpadu

Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

20 01 26- Motorové, prevodové a mazacie  oleje  v uzatvorených nádobách, aby nedošlo k rozliatiu odpadu

Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky- tuhé

20 01 27- Zaschnuté tuhé farby v nádobách

Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01,  16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené  batérie

20 01 33- Olovené batérie z vozidiel,....

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 

20 01 21, 20 01 2, 20 01 35- Televízory, počítače,.... .

Vyradené elektrické a elektronické  zariadenia iné ako uvedené v 

20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 - (rádia, mikrovlnné rúry, žehličky, vysávače .....)rádia, mikrovlnné rúry, žehličky, vysávače , vŕtačky, ....

 

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka