Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva v TŕníVytlačiť
 

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 odst. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

21.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tŕnie,

ktoré sa uskutoční dňa  13.6.2018 o 18,00 hod. v kultúrnom dome v Tŕni.

 

S týmto navrhovaným programom:

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 • Schválenie programu.
 • Voľba návrhovej komisie.
 • Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
 1. Kontrola plnenia uznesení a vyhodnotenie diskusných príspevkov.
 2. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – Milan Patač, parc. č. CKN 91/2, 91/3, 91/4 k.ú. Kašova Lehôtka, LV 193.
 3. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – Adrián Gotzmann, parc. č. CKN 91/7, k.ú. Kašova Lehôtka, LV 193.
 4. Žiadosť o prenájom pozemku – Mariana Pitoňáková, parc. č. EKN 230, k.ú. Budička, LV 244.
 5. Schválenie cenovej ponuky - Rekonštrukcia sály v kultúrnom dome Tŕnie.
 6. Rôzne:
 • Stavebné povolenie rodinný dom, Mgr. Radoslav Ištván a manž. Ing. Miroslava Ištvánová
 • Stavebné povolenie výstavba kompostárne v obci Tŕnie, Obec Tŕnie
 • Dotácia z VÚC na akciu Rozprávkový les 2018.
 • Dotácia z Úradu vlády na výstavbu detského ihriska.
 1. Diskusia.
 2. Schválenie uznesenia.
 3. Záver.

 

 

 

 

                                                                                                           Mgr. Martina Kubincová

                                                                                                                    starostka obce


 
 
ÚvodÚvodná stránka