Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

OZNAM - zákaz voľného pohybu psovVytlačiť
 

Vážení občania .

 

 

            V poslednom období dostávame informácie od poľovníkov a lesníkov o voľnom pohybe psov na pozemkoch mimo zastavaného územia obce , pričom dochádza aj k usmrteniu poľovnej zveri . V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť že zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a obdobne aj zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch zakazujú :

 

-           plašiť zver akýmkoľvek spôsobom ,

-           spôsobovať zveri poranenie, stres, rušiť ju pri hniezdení alebo kladení mláďat a vykonávať činnosti, ktoré pôsobia na zver ako voľne žijúce živočíchy nepriaznivo,

-           voľný pohyb psa vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od osoby, ktorá psa vedie ,

-           voľný pohyb psa vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšej pozemnej stavby ,

-           pohyb mačiek okrem pohybu vo vzdialenosti do 200 m od najbližšej pozemnej stavby.

 

V prípade , že nebudú zákazy vymedzené uvedenými zákonmi dodržané chovatelia psov a mačiek vystavujú svojich miláčikov riziku , že môžu byť usmrtené .

Ak dôjde k usmrteniu zveri alebo spôsobeniu škody na zveri psom, jeho držiteľ je povinný nahradiť vzniknutú škodu.

Ten kto uvedené zákazy na úseku poľovníctva ,prípadne lesného hospodárstva poruší , dopustí sa priestupku , ktorý prejednáva Okresný úrad Zvolen , odbor pozemkový a lesný . Okresný úrad môže za uvedené priestupky uložiť peňažnú pokutu až do výšky 3000,- € .

 

Poľovné združenie Stáže

Vysokoškolský lesný podnik, TU Zvolen


 
 
ÚvodÚvodná stránka