Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Nakladanie s odpadmiVytlačiť
 

Na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva Vám oznamujeme, že veľkoobjemové kontajnery na území obce budú umiestňované dvakrát v roku – jarný a jesenný zber veľkoobjemového odpadu. Preto upozorňujeme občanov, že

  • ukladanie odpadu na obvyklé miesta, kde boli umiestnené veľkoobjemové kontajnery je zakázané a pokutovateľné,
  • každý vlastník rodinného domu je povinný vlastniť odpadovú nádobu, do ktorej umiestňuje komunálny odpad a ten je každé dva týždne vyvážaný, taktiež môžete využiť možnosť vyložiť odpad vo vreciach k odpadovým nádobám v deň zberu a ten bude vyvezený.

 

Separovanie v našej Obci Tŕnie je pomerne zaužívané, ale stále máme rezervy v:

          1. Kvalite triedenia odpadu

          2. Dodržiavaní množstva odpadu v zberných nádobách aj mimo nich

          3. Kompostovaní - biologický rozložiteľný odpad - odpad zo záhrad

 

Zmesový komunálny odpad:

         

Rodinný dom: jedna nádoba + vrece ak nepostačuje nádoba.

Separovaný odpad: uskutočňuje sa jedenkrát do mesiaca - papier, sklo, plasty. V obci sa nachádzajú zberné nádoby, alebo môžete vyložiť vrecia pred dom podľa harmonogramu zberu separovaného odpadu.

Veľkoobjemový kontajner: vývoz veľkoobjemových kontajnerov sa uskutočňuje dva krát do roka. Patrí sem odpad, ktorý pre svoj objem alebo rozmery nemôže byť uložený do zberových nádob pri dome.

Elektroodpad: uskutočňuje sa dvakrát ročne a vyhlasuje sa rozhlasom.

Kovy: uskutočňuje sa jedenkrát ročne a vyhlasuje sa rozhlasom.

Šatstvo: zber po vyhlásení rozhlasu.

Biologicky rozložiteľný odpad: súkromné kompostovisko.

Stavebný odpad: občan je povinný zabezpečiť kontajner ( ak si ho nevie zabezpečiť alebo nemôže, zabezpečí ho obec na náklady stavebníka).

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka