Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Tŕnie.

Oznamy

Úradné oznamy

Oznam o prerokovaní UPN O Tŕnie - zmeny a doplnky č.2

O Z N A M
Obec Tŕnie ako orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie ...viac...

Zverejnené 16.5.2019


 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Zverejnenie emailovej a poštovej adresy Obce Tŕnie na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v sobotu 25.mája 2019:
jana.pu ...viac...

Zverejnené 17.4.2019


 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie.

Zaburinenie pozemkov - upozornenie.
Obec Tŕnie, zastúpená starostkou obce Mgr. Martinou Kubincovou, ako príslušný orgán podľa upozornenia Okresného úradu Zvolen, pozemkový a lesný odbor § 20 pí ...viac...

Zverejnené 4.9.2018


 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - PODUJATIA

Vážená verejnosť, návštevníci podujatí, organizovaných obcou Tŕnie.
Prevádzkovateľ – obec Tŕnie, so sídlom Tŕnie 97, 962 34 Tŕnie, IČO: 00320 331 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania p ...viac...

Zverejnené 20.7.2018


 

Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020

Dokument je prístupný a možný k nahliadnutiu na obecnom úrade v Tŕní, v čase úradných hodín; web stránke www.trnie.sk v časti úradné oznamy
viac...

Zverejnené 27.3.2018


 

Ochrana lesov - oznam

Zverejnené 19.3.2018


 

Všeobecné oznamy

Napojenie pokladníc na portál finančnej správy – eKasa

Vážení občania a podnikateľské subjekty,
od 1. apríla tohto roku došlo k novele zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. V tejto súvislosti Vás chce Finančná správa SR osloviť ...viac...

Zverejnené 29.4.2019


 

Predaj mlieka - Mliečny expres

Mliečny expres oznamuje,  že od utorka 30.4.2019 bude opäť u Vás predávať mlieko. 
viac...

Zverejnené 25.4.2019


 

Výstavba obecných nájomných bytov

Výstavba obecných nájomných bytov Schválenie zámeru vybudovania bytových domov
Obecné zastupiteľstvo schválilo Uznesením  č.25/2019 dňa 26.02.2019 zámer výstavby bytových domov v k.ú. Kašova ...viac...

Zverejnené 12.3.2019


 

Mliečny expres

Od 5.3.2019 mliečny expres z dôvodu poruchy nebude predávať mlieko a to až do odstránenia poruchy. O ďalšom predaji Vás budeme čím skôr informovať. Ďakujem za porozumenie.
viac...

Zverejnené 5.3.2019


 

Program DJGT vo Zvolene na marec

program marec 19 web.jpg


 V  marci bude hosťom DJGT vo Zvolene  Slovenské komorné divadlo Martin, srdešne vás pozývame 6. marca na inscenáciu Stefana Zweiga: BIOLÓGIA, POLITIKA – FOUCHÉ!!! Vstupné: 9,-€
Joseph ...viac...

Zverejnené 21.2.2019


 

Slovak Telekom, a.s. pokračuje aj v roku 2019 s viacerými inovačnými projektami

Slovak Telekom, a.s. pokračuje aj v roku 2019 s viacerými inovačnými projektami najmä v oblasti výstavby telekomunikačných sietí, na ktorých vytvárame väčší počet pracovných miest vo všetkých regiónoc ...viac...

Zverejnené 21.2.2019


 

Projekt: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu ADELA

Image.JPG

 
 
Kód projektu: 310011K789
„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“
www.op-kzp.sk
Názov projektu: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpad ...viac...

Zverejnené 29.1.2019


 

Oznam - Poľnohospodárske družstvo Pliešovce

 
Poľnohospodárske družstvo Pliešovce oznamuje, že mliečny expres od dnes začína s predajom mlieka.
viac...

Zverejnené 28.1.2019


 

 

Odpady

ZOŠLIAPOVANIE ODPADU

zosliapavanie_FINAL3.jpg

 
 
Prevážame vzduch.
Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.
Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše, p ...viac...


 

AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ ODPAD

Vážený občan,
naša obec každoročne zaplatí za odvoz a uloženie komunálneho odpadu cca 8 500 €. Za obdobie 10 rokov za komunálny odpad zaplatíme teda z nášho obecného rozpočtu 85 000 €. Je veľa ...viac...


 

Nakladanie s odpadmi

Na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva Vám oznamujeme, že veľkoobjemové kontajnery na území obce budú umiestňované dvakrát v roku – jarný a jesenný zber veľkoobjemového odpadu. Preto upozorňuj ...viac...


 
ÚvodÚvodná stránka