Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Tŕnie.

Oznamy

Úradné oznamy

Žiadosť o hlasovací preukaz

Obec Tŕnie zverejnňuje adresu,
kde môže volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ...viac...

Zverejnené 8.2.2019


 

Zverejnenie zámeru a podmienok zámeny majetku obce

 Zverejnenie zámeru a  podmienok  zámeny majetku obce
V súlade s ustanovením  § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  Obec Tŕnie zverejňuje záme ...viac...

Zverejnené 7.2.2019


 

Zverejnenie zámeru a podmienok priameho predaja majetku obce

 Zverejnenie zámeru a  podmienok priameho predaja majetku obce
V súlade s ustanovením  § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  Obec Tŕnie zverej ...viac...

Zverejnené 7.2.2019


 

Pozvánka k návrhu Územného plánu obce Tŕnie - zmeny a doplnky č.2

Obec Tŕnie
Tŕnie 97, 96234
Tel.č.: 0905223278
 
POZVÁNKA K NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE TŔNIE –
ZMENY A DOPLNKY č. 2“
Obec Tŕnie ako orgán územného plánovania p ...viac...

Zverejnené 7.2.2019


 

Zverejnenie zámeru a podmienok priameho predaja majetku obce

 Zverejnenie zámeru a  podmienok priameho predaja majetku obce
V súlade s ustanovením  § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  Obec Tŕnie zverej ...viac...

Zverejnené 29.1.2019


 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie.

Zaburinenie pozemkov - upozornenie.
Obec Tŕnie, zastúpená starostkou obce Mgr. Martinou Kubincovou, ako príslušný orgán podľa upozornenia Okresného úradu Zvolen, pozemkový a lesný odbor § 20 pí ...viac...

Zverejnené 4.9.2018


 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - PODUJATIA

Vážená verejnosť, návštevníci podujatí, organizovaných obcou Tŕnie.
Prevádzkovateľ – obec Tŕnie, so sídlom Tŕnie 97, 962 34 Tŕnie, IČO: 00320 331 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania p ...viac...

Zverejnené 20.7.2018


 

Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020

Dokument je prístupný a možný k nahliadnutiu na obecnom úrade v Tŕní, v čase úradných hodín; web stránke www.trnie.sk v časti úradné oznamy
viac...

Zverejnené 27.3.2018


 

Všeobecné oznamy

Deň otvorených dverí ZŠ Budča

dod_2019.jpg


Riaditeľstvo Základnej školy Adely Ostrolúckej v Budči pozýva deti, rodičov a všetkých občanov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 27.02.2019 - v stredu -  od 8.00 - 13.00 hod. - č ...viac...

Zverejnené 8.2.2019


 

Oznámenie - Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

 
Vážení občania, priatelia našej obce Tŕnie, osád Budička a Kašova Lehôtka.
Tak ako po minulé roky aj tento rok Občianske združenie Adela Kremnicko-Štiavnické združenie sa uchádza  o Va ...viac...

Zverejnené 6.2.2019


 

Projekt: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu ADELA

Image.JPG

 
 
Kód projektu: 310011K789
„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“
www.op-kzp.sk
Názov projektu: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpad ...viac...

Zverejnené 29.1.2019


 

Oznam - Poľnohospodárske družstvo Pliešovce

 
Poľnohospodárske družstvo Pliešovce oznamuje, že mliečny expres od dnes začína s predajom mlieka.
viac...

Zverejnené 28.1.2019


 

Virtuálna prehliadka Materskej školy

Ďakujeme firme Panora.sk za zhotovenie virtuálnej prehliadky Materskej školy v našej obci. panora.sk/ Prehliadku si môžete pozrieť v kategórii videá z akcií  / Virtuálna prehliadka Materskej školy, al ...viac...

Zverejnené 25.1.2018


 

Letecký záber obce

Pre všetkých občanov, priateľov,  známych je k dispozícií video  Tŕnie a Budička z vtáčej perspektívy na:  www.youtube.com/watch?v=4IQ_SaZ32ZU.
viac...

Zverejnené 9.2.2017


 

 

Odpady

ZOŠLIAPOVANIE ODPADU

zosliapavanie_FINAL3.jpg

 
 
Prevážame vzduch.
Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.
Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše, p ...viac...


 

AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ ODPAD

Vážený občan,
naša obec každoročne zaplatí za odvoz a uloženie komunálneho odpadu cca 8 500 €. Za obdobie 10 rokov za komunálny odpad zaplatíme teda z nášho obecného rozpočtu 85 000 €. Je veľa ...viac...


 

Nakladanie s odpadmi

Na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva Vám oznamujeme, že veľkoobjemové kontajnery na území obce budú umiestňované dvakrát v roku – jarný a jesenný zber veľkoobjemového odpadu. Preto upozorňuj ...viac...


 
ÚvodÚvodná stránka