Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Tŕnie.

Oznamy

Úradné oznamy

Oznam „Územný plán obce Tŕnie – Zmeny a doplnky č. 2“ – doručenie rozhodnutia.

 
 
O Z N A M
„Územný plán obce Tŕnie – Zmeny a doplnky č. 2“
– doručenie rozhodnutia.
Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 7 od ...viac...

Zverejnené 25.6.2019


 

Oznam o prerokovaní UPN O Tŕnie - zmeny a doplnky č.2

O Z N A M
Obec Tŕnie ako orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie ...viac...

Zverejnené 16.5.2019


 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v materskej škole Tŕnie

 
Obec Tŕnie, Tŕnie 97, 962 34 Tŕnie
Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znen ...viac...

Zverejnené 13.6.2019


 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v materskej škole Tŕnie

 Obec Tŕnie, Tŕnie č. 97, 962 34 Tŕnie
Oznámenie o voľnom pracovnom  mieste v   materskej škole Tŕnie 97, 962 34
Obec Tŕnie, Tŕnie č. 97, 962 34 Tŕnie, prijme do pracovného pomeru na dob ...viac...

Zverejnené 12.6.2019


 

Oznam zmena v úradných hodinách

 
Oznamujeme občanom, že od 01.06.2019
bude zmena v úradných hodinách
na obecnom úrade Tŕnie a to nasledovne:  
štvrtok bude nestránkový deň, ostatné dni zostávajú bez zm ...viac...

Zverejnené 29.5.2019


 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie.

Zaburinenie pozemkov - upozornenie.
Obec Tŕnie, zastúpená starostkou obce Mgr. Martinou Kubincovou, ako príslušný orgán podľa upozornenia Okresného úradu Zvolen, pozemkový a lesný odbor § 20 pí ...viac...

Zverejnené 4.9.2018


 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - PODUJATIA

Vážená verejnosť, návštevníci podujatí, organizovaných obcou Tŕnie.
Prevádzkovateľ – obec Tŕnie, so sídlom Tŕnie 97, 962 34 Tŕnie, IČO: 00320 331 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania p ...viac...

Zverejnené 20.7.2018


 

Všeobecné oznamy

Okresná hasičská súťaž 2019

hasici.jpg

 
V sobotu 18.05.2019 sa v obci Tŕnie, konala okresná súťaž Dobrovoľných hasičských zborov obcí. Súťaž otvoril predseda Územnej organizácií DPO Zvolen p. Hric a veliteľ p. Dúbravský. Starostka ...viac...

Zverejnené 10.6.2019


 

Napojenie pokladníc na portál finančnej správy – eKasa

Vážení občania a podnikateľské subjekty,
od 1. apríla tohto roku došlo k novele zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. V tejto súvislosti Vás chce Finančná správa SR osloviť ...viac...

Zverejnené 29.4.2019


 

Predaj mlieka - Mliečny expres

Mliečny expres oznamuje,  že od utorka 30.4.2019 bude opäť u Vás predávať mlieko. 
viac...

Zverejnené 25.4.2019


 

Výstavba obecných nájomných bytov

Výstavba obecných nájomných bytov Schválenie zámeru vybudovania bytových domov
Obecné zastupiteľstvo schválilo Uznesením  č.25/2019 dňa 26.02.2019 zámer výstavby bytových domov v k.ú. Kašova ...viac...

Zverejnené 12.3.2019


 

Slovak Telekom, a.s. pokračuje aj v roku 2019 s viacerými inovačnými projektami

Slovak Telekom, a.s. pokračuje aj v roku 2019 s viacerými inovačnými projektami najmä v oblasti výstavby telekomunikačných sietí, na ktorých vytvárame väčší počet pracovných miest vo všetkých regiónoc ...viac...

Zverejnené 21.2.2019


 

Projekt: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu ADELA

Image.JPG

 
 
Kód projektu: 310011K789
„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“
www.op-kzp.sk
Názov projektu: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpad ...viac...

Zverejnené 29.1.2019


 

 

Odpady

ZOŠLIAPOVANIE ODPADU

zosliapavanie_FINAL3.jpg

 
 
Prevážame vzduch.
Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.
Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše, p ...viac...


 

AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ ODPAD

Vážený občan,
naša obec každoročne zaplatí za odvoz a uloženie komunálneho odpadu cca 8 500 €. Za obdobie 10 rokov za komunálny odpad zaplatíme teda z nášho obecného rozpočtu 85 000 €. Je veľa ...viac...


 

Nakladanie s odpadmi

Na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva Vám oznamujeme, že veľkoobjemové kontajnery na území obce budú umiestňované dvakrát v roku – jarný a jesenný zber veľkoobjemového odpadu. Preto upozorňuj ...viac...


 
ÚvodÚvodná stránka