Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Internetová stránka obce Tŕnie.

Oznamy

Úradné oznamy

Pozvánka na 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tŕnie

P O Z V Á N K A V súlade s ustanovením § 13 odst. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam
17.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tŕnie,
ktoré sa uskutoční dňa  25.1 ...viac...

Zverejnené 20.10.2017


 

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU V OBCI TŔNIE

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU V OBCI TŔNIE,
ktorý sa uskutoční  24. október 2017, t.j. utorok od 8:00 hod.
Prosíme občanov, aby nebezpečný odpad umiestnili pred svoj dom!
Zbiera sa:
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok al ...viac...

Zverejnené 18.10.2017


 

Divadelné predstavenie - Podzámčok

podzamcok.JPG

Ochotnícky divadelný súbor Podzámčok Vás srdečne pozýva na veselohru z dedinského prostredia 22.10.2017 ( nedeľu) o 16,30 hod. v Kultúrnom dome v Tŕní. Vstupné 1 €.
viac...

Zverejnené 16.10.2017


 

HARMONOGRAM ZBERU OBJEMNÉHO ODPADU

 
HARMONOGRAM ZBERU OBJEMNÉHO ODPADU(veľkoobjemových  kontajnerov) V OBCI TŔNIE – JESENNÝ ZBER 2017
OBEC Tŕnie:
MIESTO I – PRI OBCHODE
Termín zberu: od 23.10.2017 do 30.10.2017
MIESTO II – PRI KULTÚRNOM DOME
...viac...

Zverejnené 6.10.2017


 

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Tŕnie

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku  obce Tŕnie, na ktorý sa sťahuje prípad osobitného zreteľa
 
Obec Tŕnie zverejňuje zámer predať obecný  nehnuteľný majetok, a to: parcelu č. KN-C 205/3 orná pôda o výmere 932 m2 a parcelu ...viac...

Zverejnené 6.10.2017


 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV V ROKU 2017
Elektronický kontakt na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:
starosta@trnie.sk, jana.puskarova@trnie.sk
 
Volebné okrsky vytvo ...viac...

Zverejnené 14.7.2017


 

Oznam Poľnohospodárske družstvo Pliešovce

OZNÁMENIE
 
Poľnohospodárske družstvo Pliešovce oznamuje,
že od pondelka 2.10.2017 sa zvyšuje predajná cena mlieka na 0,80 EUR/liter.
 
Ďakujeme za pochopenie.
viac...

Zverejnené 28.9.2017


 

Všeobecné oznamy

Koncert - skupina Timon

plagát_dd_ratolesť.jpg

Skupina Timon a Detský domov Ratolesť Vás srdečne pozývajú na koncert dňa 27.10.2017 o 15:30 hod. v KD v Tŕní.

viac...

Zverejnené 9.10.2017


 

Rekonštrukcia oplotenia okolo vodojemu v Kašovej Lehôtke

Obecný úrad Tŕnie zrekonštruoval staré, nevyhovujúce oplotenie okolo vodojemu na Kašovej Lehôtke.
Práce vykonávali študenti na brigádnickú činnosť, zamestnanci obecného úradu a správca vodárne na Kašovej Lehôtke.
Celkové náklady práce : ...viac...

Zverejnené 14.8.2017


 

Rekonštrukcia kultúrneho domu

Po predchadzajúcej rekonštrukcii a údržbe Kultúrneho domu v roku 2016, kedy sa rekonštruovala dolná sála a kuchyňa na Materskú školu a Školskú jedáleň, prebehla ďalšia etapa rekonštrukcie pod názvom " Rekonštrukcia a výmena knižnice s Hornou kuchynko ...viac...

Zverejnené 10.8.2017


 

Letecký záber obce

Pre všetkých občanov, priateľov,  známych je k dispozícií video  Tŕnie a Budička z vtáčej perspektívy na:  www.youtube.com/watch?v=4IQ_SaZ32ZU.
viac...

Zverejnené 9.2.2017


 

Dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

index.jpg


Obci Tŕnie  bola poskytnutá dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
Výška dotácie: 1400 €
Finančná dotácia je určená a prísne účelovo viazaná na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Tŕni ...viac...

Zverejnené 10.8.2017


 

Podpora obce z Fondu na podporu umenia

i_4503639.png


 
Obec Tŕnie získala v roku 2017 dotáciu z FPU na projekt:
Akvizícia knižnice
Pridelená dotácia vo výške 1000 €
Obecná knižnica obnovila svoju činnosť pred dvoma rokmi vyradením zastaralých kníh. Akvizíciou skvali ...viac...

Zverejnené 10.8.2017


 

OZNAM - zákaz voľného pohybu psov

Vážení občania .
 
 
            V poslednom období dostávame informácie od poľovníkov a lesníkov o voľnom pohybe psov na pozemkoch mimo zastavaného územia obce , pričom dochádza aj k usmrteniu poľovnej zveri . V tejto súvislosti ...viac...

Zverejnené 8.4.2016


 

 

Kultúrne a športové podujatia

Kultúra

Rozprávkový les 2017

ROzprávkový les.jpg

Obec Tŕnie pozýva všetky deti na dobrodružnú cestu
R o z p r á v k o v ý m     l e s o m
pri príležitosti Dňa detí a to 3.6.2017 o 14,00 hod. na ihrisku v Tŕní.
Atrakcie:  skákacie hrady ( pre malé a veľké deti)
                  maľovanie na tvár
                  streľba z luku, zo vzduchovky, z laserovej zbrane
                  zábavná pena (DHZ Železná Breznica)
                 ukážka psovod ...viac...


 

Šport

Ženatí - slobodní

 
Obecný úrad Tŕnie a Kultúrno športová komisia si vás dovoľujú pozvať na tradičný futbalový zápas:
Ženatí - slobodní,
ktorý sa uskutoční dňa 22 júla 2017 o 16,30 hod. na futbalovom ihrisku Tŕnie.
 
Občaerstvenie- bude sa podávať výborný guláš, pre deti Hot dog.
Pitný režim- zabezpečený pre dospelých, mladistvých aj deti.
 
Tešíme sa na neskutočné športové výkony nezmieriteľných rivalov naše ...viac...


 

 

Odpady

ZOŠLIAPOVANIE ODPADU

zosliapavanie_FINAL3.jpg

 
 
Prevážame vzduch.
Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.
Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy polystyrénu často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z polovice naplneného – už viac nevpraceme.  
To isté sa deje aj v prípade prineseného, doma vytri ...viac...


 

AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ ODPAD

Vážený občan,
naša obec každoročne zaplatí za odvoz a uloženie komunálneho odpadu cca 8 500 €. Za obdobie 10 rokov za komunálny odpad zaplatíme teda z nášho obecného rozpočtu 85 000 €. Je veľa vecí, ktoré potrebujeme v obci vylepšiť a tieto financie by do budúcna mohli smerovať práve tam. Pomôžme si teda a znížme náklady za odvoz odpadu tým, že sa zapojíme do separovania odpadu.
FAREBNÁ ABECEDA TRIEDENIA ODPADU
Do žltého kont ...viac...


 

Nakladanie s odpadmi

Na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva Vám oznamujeme, že veľkoobjemové kontajnery na území obce budú umiestňované dvakrát v roku – jarný a jesenný zber veľkoobjemového odpadu. Preto upozorňujeme občanov, že
ukladanie odpadu na obvyklé miesta, kde boli umiestnené veľkoobjemové kontajnery je zakázané a pokutovateľné, každý vlastník rodinného domu je povinný vlastniť odpadovú nádobu, do ktorej umiestňuje komunálny odpad a ten je ...viac...


 
ÚvodÚvodná stránka