Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Internetová stránka obce Tŕnie.

Oznamy

Úradné oznamy

Oznam- žlté vrecia na plasty

Oznamujeme občanom, že dnes pracovníci zbernej spoločnosti Marius Pedersen doručia do každej domácnosti nové žlté vrecia  na triedený zber - plasty. V prípade ak by ste vrecia namali doručené, môžete si žlté vrecia vyzdvihnúť na obecnom úrade.
viac...

Zverejnené 18.1.2018


 

Užívanie pozemkov

Zverejnené 12.1.2018


 

Vianočný pozdrav

vianočný pozdrav 2017.jpg


Pokojné Vianoce a šťastný nový rok plný šťastia, zdravia, lásky a porozumenia preje Obec Tŕnie ( starostka, poslanci OZ, zamestnanci OU a MŠ).
Všetkým veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu a pomoc v roku 2017.
 
viac...

Zverejnené 19.12.2017


 

Oznam - preloženie stolnotenisového turnaja

Oznamujeme občanom,
že stolnotenisový turnaj, ktorý sa mal konať 25.11.2017 sa prekladá na iný dátum. O novom termíne bude kultúrno - športová komisia obce Tŕnie informovať na stránke obce aj prostredníctvom plagátov.
viac...

Zverejnené 23.11.2017


 

Žiadosť o pomoc odpredať nepoužívanú techniku SEZA.

Združenie obcí SEZA má vo svojom majetku ešte nákladný automobil NISSAN Cabstar TL 15 s hydraulickou rukou EČV ZV745BJ, ktorý vedie ako prebytočný majetok. Automobil je v dobrom technickom stave, ktorý zodpovedá veku. Do prevádzky združením SEZA bol ...viac...

Zverejnené 14.11.2017


 

Oznam - Hrobové miesta

OZNAM – HROBOVÉ MIESTA
Vážení občania, oznamujeme nájomcom hrobových miest na cintoríne Tŕnie, Budička, Kašova Lehôtka, že sa uzatvárajú nové nájomné zmluvy hrobových miest. Preto žiadame nájomcov hrobových miest, aby sa dostavili na obecný úr ...viac...

Zverejnené 8.11.2017


 

Poďakovanie našim dobrovoľným hasičom.

pilenie kas.leh. (18).jpg

 

Dňa 21.10.2017 naši šikovní členovia DHZ pomohli pri spíľovaní 2 Líp na Kašovej Lehôtke a 1 stromu na Tŕní, ktoré boli v havarijnom stave a hrozilo ich spadnutie. Touto cestou sa chcem poďakovať za ich vykonanú prácu aj napriek nepri ...viac...

Zverejnené 30.10.2017


 

Oznam Poľnohospodárske družstvo Pliešovce

OZNÁMENIE
 
Poľnohospodárske družstvo Pliešovce oznamuje,
že od pondelka 2.10.2017 sa zvyšuje predajná cena mlieka na 0,80 EUR/liter.
 
Ďakujeme za pochopenie.
viac...

Zverejnené 28.9.2017


 

Všeobecné oznamy

Relácia o obci Tŕnie

Oznamujeme občanom, že v nedeľu t.j. 14.1.2018 o 15,05 hod. bude na Radiu REGINA odvysielaná relácia o obci Tŕnie.
viac...

Zverejnené 12.1.2018


 

Oznam Knižnica

Oznamujeme všetkým občanom, že dnes t.j.  10.01.2018 bude od 15,00 hod. otvorená Obecná knižnica. Pozývame vás na bohatú ponuku nových kníh, ktoré sme zakúpili z dotácie Fondu na podporu umenia. Tešíme sa na Vašu účasť.
viac...

Zverejnené 10.1.2018


 

Národný projekt - Reštart - Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce

Obec Tŕnie uzatvorila  dohodu o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u  zamestnávateľa v rámci národného projektu .
viac...

Zverejnené 13.12.2017


 

Národný Projekt – vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

Scan1.JPG

 
Obec Tŕnie uzatvorila  dohodu o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny za pomoci - Národného projektu - Podpora zamestnania UoZ prostredníctvom vybraných ak ...viac...

Zverejnené 24.11.2017


 

Rekonštrukcia oplotenia okolo vodojemu v Kašovej Lehôtke

Obecný úrad Tŕnie zrekonštruoval staré, nevyhovujúce oplotenie okolo vodojemu na Kašovej Lehôtke.
Práce vykonávali študenti na brigádnickú činnosť, zamestnanci obecného úradu a správca vodárne na Kašovej Lehôtke.
Celkové náklady práce : ...viac...

Zverejnené 14.8.2017


 

Rekonštrukcia kultúrneho domu

Po predchadzajúcej rekonštrukcii a údržbe Kultúrneho domu v roku 2016, kedy sa rekonštruovala dolná sála a kuchyňa na Materskú školu a Školskú jedáleň, prebehla ďalšia etapa rekonštrukcie pod názvom " Rekonštrukcia a výmena knižnice s Hornou kuchynko ...viac...

Zverejnené 10.8.2017


 

Letecký záber obce

Pre všetkých občanov, priateľov,  známych je k dispozícií video  Tŕnie a Budička z vtáčej perspektívy na:  www.youtube.com/watch?v=4IQ_SaZ32ZU.
viac...

Zverejnené 9.2.2017


 

Dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

index.jpg


Obci Tŕnie  bola poskytnutá dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
Výška dotácie: 1400 €
Finančná dotácia je určená a prísne účelovo viazaná na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Tŕni ...viac...

Zverejnené 10.8.2017


 

Podpora obce z Fondu na podporu umenia

i_4503639.png


 
Obec Tŕnie získala v roku 2017 dotáciu z FPU na projekt:
Akvizícia knižnice
Pridelená dotácia vo výške 1000 €
Obecná knižnica obnovila svoju činnosť pred dvoma rokmi vyradením zastaralých kníh. Akvizíciou skvali ...viac...

Zverejnené 10.8.2017


 

OZNAM - zákaz voľného pohybu psov

Vážení občania .
 
 
            V poslednom období dostávame informácie od poľovníkov a lesníkov o voľnom pohybe psov na pozemkoch mimo zastavaného územia obce , pričom dochádza aj k usmrteniu poľovnej zveri . V tejto súvislosti ...viac...

Zverejnené 8.4.2016


 

 

Kultúrne a športové podujatia

Šport

EXTRALIGA vo volejbale

MVK lokomotíva pozvánka na volejbalový zápas - volejbal-2017.jpg

MVK Zvolen pozývy na Extraligu vo volejbale.
miesto: IX.Základná škola, Námestie mládeže 587/1 Zvolen
MVK Zvolen  vs.COP Trnčín - 20.01.2018 o 18:00 hod.
MVK Zvolen vs. VKM Stará Ľubovňa - 27.1.2018 18:00 hod.

viac...


 

 

Odpady

ZOŠLIAPOVANIE ODPADU

zosliapavanie_FINAL3.jpg

 
 
Prevážame vzduch.
Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.
Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy polystyrénu často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z polovice naplneného – už viac nevpraceme.  
To isté sa deje aj v prípade prineseného, doma vytri ...viac...


 

AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ ODPAD

Vážený občan,
naša obec každoročne zaplatí za odvoz a uloženie komunálneho odpadu cca 8 500 €. Za obdobie 10 rokov za komunálny odpad zaplatíme teda z nášho obecného rozpočtu 85 000 €. Je veľa vecí, ktoré potrebujeme v obci vylepšiť a tieto financie by do budúcna mohli smerovať práve tam. Pomôžme si teda a znížme náklady za odvoz odpadu tým, že sa zapojíme do separovania odpadu.
FAREBNÁ ABECEDA TRIEDENIA ODPADU
Do žltého kont ...viac...


 

Nakladanie s odpadmi

Na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva Vám oznamujeme, že veľkoobjemové kontajnery na území obce budú umiestňované dvakrát v roku – jarný a jesenný zber veľkoobjemového odpadu. Preto upozorňujeme občanov, že
ukladanie odpadu na obvyklé miesta, kde boli umiestnené veľkoobjemové kontajnery je zakázané a pokutovateľné, každý vlastník rodinného domu je povinný vlastniť odpadovú nádobu, do ktorej umiestňuje komunálny odpad a ten je ...viac...


 
ÚvodÚvodná stránka